Privatumo politika ir paslaugų užsakymo taisyklės

Bendroji dalis

ATN GROUP, UAB, į.k. 304846207, Savanorių pr. 1-37, Vilnius, Lietuva (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato duomenų subjekto (toliau – Asmuo) duomenų tvarkymo sąlygas Asmeniui dalyvaujant Duomenų valdytojo organizuojamuose seminaruose ir / arba Asmeniui naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine www.facereading.lt.

Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Asmeniui dalyvaujant Duomenų valdytojo organizuojamuose seminaruose ir / ar norint pasiekti Duomenų valdytojo teikiamą turinį internete, nepriklausomai nuo Asmens naudojamo įrenginio rūšies.

Asmeniui, kuris lankosi Duomenų valdytojo seminaruose ir / ar interneto svetainėse svarbu perskaityti Duomenų valdytojo Privatumo politiką, kadangi kiekvieną kartą apsilankant Duomenų valdytojo organizuojamuose seminaruose ar Duomenų valdytojui priklausančiose interneto svetainese, asmuo sutinka su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei asmuo nesutinka su šiomis sąlygomis, asmuo turi teisę nesilankyti Duomenų valdytojo seminaruose ar interneto svetainėse, bei turi teisę nesinaudoti Duomenų valdytojo teikiamu turiniu ir / ar kitomis paslaugomis.

Duomenų valdytojas patvirtina, kad Duomenų valdytojo interneto svetainių bei seminarų lankytojų duomenys yra renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad Duomenų valdytojo surinkti duomenys apie seminarų ar svetainių lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo ar neleistino naudojimo.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

Renkama informacija apie asmenį

Duomenų valdytojo organizuojamuose seminaruose Asmens tiesiogiai pateikiama informacija:

 • vardas, pavardė,
 • telefono numeris,
 • elektroninio pašto adresas,
 • veido profilio nuotraukos,
 • atstovaujamos įmonės (jei tokia yra) pavadinimas.

Duomenų valdytojo svetainėse Asmens tiesiogiai pateikiama informacija:

 • vardas, pavardė,
 • telefono numeris,
 • elektroninio pašto adresas,
 • veido profilio nuotraukos.

Interneto svetainių naudojimas

Slapukai

Asmeniui lankantis Duomenų valdytojo svetainėse, Duomenų valdytojas renka informaciją, kuri atskleidžia Duomenų valdytojo teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojamą vizitų statistiką. Šiuo tikslu naudojami slapukai (angl. cookies) – informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi Asmens, kuris naršo, įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Asmenį kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Asmens lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Asmuo, naudodamas naršyklę Duomenų valdytojo teikiamam turiniui pasiekti, gali ir turi teisę sukonfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Plačiau: http://www.allaboutcookies.org/.

Trečiųjų šalių informacija

Duomenų valdytojo svetainėse gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreiptinas dėmesys, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Asmeniui paspaudus nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainių ir patekus į kitus tinklalapius, Asmens atsakomybė yra pasidomėti trečiųjų šalių Privatumo politika.

Asmens suteikta informacija

Naudojimas

Duomenų valdytojas gali naudoti surinktą informaciją apie Asmenį tik tiesioginės rinkodaros tikslais, t.y. siųsti naujienlaiškius apie Duomenų valdytojo organizuojamus seminarus.

Saugojimas

Duomenų valdytojas yra įdiegęs technines priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis nuo praradimo ar neleistino naudojimo.

Atskleidimas

Duomenų valdytojas įsipareigoja neperduoti Asmens asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jeigu yra Asmens sutikimas Asmens duomenų atskleidimui,
 • Duomenų valdytojo partneriams, teikiantiems paslaugų atslikimą (suteikiama tik tiek Asmens asmeninės informacijos, kiek yra būtina konkrečiai paslaugai atlikti),
 • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Asmens teisės

Asmuo, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • būti informuotu apie savo duomenų tvarkymą,
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi,
 • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą),
 • turi teisę reikalauti, kad Asmens Duomenų valdytojas apribotų Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių,
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.

Duomenų panaikinimas

Jeigu Asmuo nebenori, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu:

 • Asmuo turi teisę pareikalauti, parašant elektroninį laišką adresu consultant@facereading.lt, arba paskambinti telefonu +370 614 40000, kad Asmens duomenys nebebūtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir būtų pašalinti. Duomenų valdytojas, gavęs tokį Asmens prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kreipimosi dienos panaikina asmens duomenis iš Duomenų valdytojo duomenų kaupimo techninių priemonių.
 • Asmuo taip pat turi teisę atsisakyti iš Duomenų valdytojo gaunamo naujienlaiškio paspaudus naujienlaiškio apačioje esančią nuorodą “Unsubscribe“.

Ginčų nagrinėjimas

Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į ATN GROUP, UAB ir išdėstyti savo reikalavimus. Paslaugos teikėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.